Pravidla

Kategorie:

Družstva: mladší, starší

Jednotlivci: mladší, starší, dorost

Věkové vymezení pro celý ročník ligy:

mladší – 2009, 2010, 2011, 2012, ….

starší – 2005, 2006, 2007, 2008

dorost – 2002, 2003, 2004

 

Provedení:

 • Rozložení lan a pořadí uzlů podle okresní uzlovací soutěže (lodní, tesařský, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici).
 • Lodní a tesařský uzel se váže na libovolné části hrazdy. Provaz určený pro vázání tesařského uzlu je jedním koncem uvázán k hrazdě. Úvaz na proudnici se váže na podlaze pomocí lana v sáčku.
 • Uzly se váží jednotnými provazy dodávány společně s časomírou. Je také předepsána délka provazů – lodní uzel, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka (2 m), úvaz na proudnici (5 m). Přesný typ provazů 8 mm, bavlněné pletené. UNIHOBBY

 • Úvaz na proudnici – na začátku pokusu budu proudnice postavená ventilem nahoru. Hodnocení správnosti: celá smyčka (č. 1) na střelce musí být v kónusové části. Další smyčka (č. 2) musí jít před půlspojkou a poslední smyčka (č. 3) musí být umístěna celá na hadici v rozmezí 10 cm od kovové části půlspojky. Hranice budou označeny páskou, která je nedotknutelná.

 

 • družstva: k pokusu nastupuje 5členné družstvo. Závodníci vybíhají postupně a vážou uzle podle daného pořadí. Poslední soutěžící vypíná časomíru.
 • půjčování závodníků do družstva: je povoleno 1 půjčení závodníka, který je volný (tedy neběží za žádné jiné družstvo či kategorii).
 • jednotlivci: soutěžící plní všech 5 po sobě jdoucích uzlů. Po splnění si sám vypíná časomíru.
 • čas bude měřen elektronicky
 • provazy k pokusu chystá rozhodčí

Hodnocení:

 • předčasný výběh – 10 trestných sekund
 • špatně uvázaný uzel – 15 trestných sekund
 • do ligy se bude započítávat 7 závodů z 10. To znamená, pokud se závodník zúčastní všech 10 soutěží, bude se mu započítávat do celkového hodnocení 7 nejlepších dosažených umístění.
 • body do pořadí se získávají podle umístění na dané soutěži (1. místo – 1 bod, 2. místo – 2 body, 25. místo – 25 bodů atd.). Družstvo či jednotlivec, který se nezúčastní závodů, dostává do pořadí plný počet bodů (např. se závodů zúčastnilo 10 družstev/jednotlivců, nezúčastněné družstvo/jednotlivec dostane 11 bodů).
 • v celkovém hodnocení ligy při rovnosti dosažených bodů rozhoduje větší počet lepších umístění (součet prvních pořadí, příp. druhých, třetí pořadí v ULZK atd.)

Povinnosti pořadatele:

 • Každý pořadatel je povinen zaplatit vklad ve výši 1 500,- Kč. Tento vklad je nutné zaplatit do 11. 1. 2020 (soutěž v Malenovicích).
 • Hlavního rozhodčího deleguje na soutěž pořadatel. Musím jím být vybrán jeden ze zvolených rozhodčích – Martin Holčík, Jaroslav Křen, Zdeněk Galba, Josef Vojtěšek, Jana Hanáčková, Luboš Hanáček. Další rozhodčí si pořadatel určí podle svého uvážení. Ti budou proškoleni od hlavního rozhodčího. Pořadatel má také povinnosti vybrat další 2 pomocné rozhodčí (rozvazování uzlů, potvrzování časů na časomíře).
 • Pořadatel také zajistí dostupnost místa konání pro nachystání stolů a časomíry den předem.
 • Výsledkové listiny, pravidla a další podrobnosti budou zveřejňovány na internetových stránkách ulzk.procomputer.cz