Pravidla

Kategorie:

Družstva: mladší, starší

Jednotlivci: mladší, starší, dorost

Věkové vymezení pro celý ročník ligy:

mladší – 2008, 2009, 2010, 2011, ….

starší – 2004, 2005, 2006, 2007

dorost – 2001, 2002, 2003

Provedení:

 • Rozložení lan a pořadí uzlů podle okresní uzlovací soutěže (lodní, tesařský, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici).
 • Lodní a tesařský uzel se váže na libovolné části hrazdy. Provaz určený pro vázání tesařského uzlu je jedním koncem uvázán k hrazdě. Úvaz na proudnici se váže na podlaze pomocí lana v sáčku.
 • družstva: k pokusu nastupuje 5členné družstvo. Závodníci vybíhají postupně a vážou uzle podle daného pořadí. Poslední soutěží vypíná časomíru.
 • jednotlivci: soutěžící plní všech 5 po sobě jdoucích uzlů. Po splnění si sám vypíná časomíru.
 • čas bude měřen elektronicky
 • provazy k pokusu chystá rozhodčí
 • půjčování závodníků do družstva: povolen 1 závodník z cizího družstva

Hodnocení:

 • předčasný výběh – 10 trestných sekund
 • špatně uvázaný uzel – 15 trestných sekund
 • do ligy se bude započítávat 6 závodů z 8. To znamená, pokud se závodník, zúčastní všech 8 soutěží, bude se mu započítávat do celkového hodnocení 6 nejlepších dosažených umístění.
 • body do pořadí se získávají podle umístění na dané soutěži (1. místo – 1 bod, 2. místo – 2 body, 25. místo – 25 bodů atd.). Družstvo či jednotlivec, který se nezúčastní závodů, dostává do pořadí plný počet bodů (např. se závodů zúčastnilo 10 družstev/jednotlivců, nezúčastněné družstvo/jednotlivec dostane 11 bodů).