Průběžné výsledky – Družstva – Mladší žáci

levá buňka horní pravá
dolní pravá