Kategorie:

Družstva: mladší, starší, (pětičlenné družstvo), dorost ( tříčlenné družstva)

Jednotlivci: mladší, starší, dorost

Věkové vymezení pro celý ročník ligy 2023/2024:

mladší2013, 2014, 2015, 2016, 2017 …

starší2009, 2010, 2011, 2012 …

dorost – 2006, 2007, 2008 …

přípravka – 2017, 2018, 2019 …

Provedení:

 • Rozložení lan a pořadí uzlů podle okresní uzlovací soutěže (lodní, tesařský, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici).
 • Lodní a tesařský uzel se váže na libovolné části hrazdy. Provaz určený pro vázání tesařského uzlu je jedním koncem uvázán k hrazdě. Úvaz na proudnici se váže na podlaze pomocí lana v sáčku.
 • Uzly se váží jednotnými provazy dodávány společně s časomírou. Je také předepsána délka provazů – lodní uzel, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka (2 m), úvaz na proudnici (5 m). Přesný typ provazů 8 mm, bavlněné pletené. UNIHOBBY Nebo zde

 • Úvaz na proudnici – na začátku pokusu budu proudnice postavená ventilem nahoru. Hodnocení správnosti: celá smyčka (č. 1) na střelce musí být v kónusové části. Další smyčka (č. 2) musí jít před půlspojkou a poslední smyčka (č. 3) musí být umístěna celá na hadici v rozmezí 10 cm od kovové části půlspojky. Hranice budou označeny páskou, která je nedotknutelná.

 

 • družstva (maldší, starší): k pokusu nastupuje 5členné družstvo. Závodníci vybíhají postupně a vážou uzle podle daného pořadí. Poslední soutěžící vypíná časomíru.
 • družstva (dorost): závodníci si postupně vylosují jeden z prvních tří uzlů. Štafeta bude probíhat tak, že závodníci postupně uváží vylosované uzly stejně jako v jiných kategorií. Následně se ten, který uvázal lodní uzel, přesouvá na zkracovačku. Stejně tak závodník, který uvázal tesařský uzel, uváže úvaz na proudnici. Po každém uvázání uzlu se musí vrátit za startovní čáru, aby mohl vyběhnout další závodník. Poslední soutěžící vypíná časomíru.
 • půjčování závodníků do družstva: je povoleno 1 půjčení závodníka, který je volný (tedy neběží za žádné jiné družstvo).
 • jednotlivci: soutěžící plní všech 5 po sobě jdoucích uzlů. Po splnění si sám vypíná časomíru.
 • čas bude měřen elektronicky
 • provazy k pokusu chystá rozhodčí
 • na provazech bude zaznačeno 20 cm červenou tenkou linkou na ohyb stolu pro přípravu rozhodčího
 • soutěžící nemůže před pokusem nijak jinak manipulovat s provazem

Hodnocení:

 • předčasný výběh – 10 trestných sekund
 • špatně uvázaný uzel – 15 trestných sekund
 • do ligy se bude započítávat 8 závodů z 12. To znamená, pokud se závodník zúčastní všech 12 soutěží, bude se mu započítávat do celkového hodnocení 8 nejlepších dosažených umístění.
 • body do pořadí se získávají podle umístění na dané soutěži (1. místo – 1 bod, 2. místo – 2 body, 25. místo – 25 bodů atd.). Družstvo či jednotlivec, který se nezúčastní závodů, dostává do pořadí plný počet bodů (např. se závodů zúčastnilo 10 družstev/jednotlivců, nezúčastněné družstvo/jednotlivec dostane 11 bodů).
 • v celkovém hodnocení ligy při rovnosti dosažených bodů rozhoduje větší počet lepších umístění (součet prvních pořadí, příp. druhých, třetí pořadí v ULZK atd.)

Povinnosti pořadatele:

 • Každý pořadatel je povinen zúčastnit se minimálně 50 % soutěží v daném ročníku. Pokud se tak nestane, bude navržen na vyřazení.

 • Každý pořadatel je povinen zaplatit vklad ve výši 2000,- Kč. Tento vklad je nutné zaplatit do 7. 1. 2023 (soutěž v Malenovicích).
 • Hlavního rozhodčího deleguje na soutěž pořadatel. Musím jím být vybrán jeden ze zvolených rozhodčích – Martin Holčík, Jaroslav Křen, Zdeněk Galba, Josef Vojtěšek, Jana Hanáčková, Luboš Hanáček. Další rozhodčí si pořadatel určí podle svého uvážení. Ti budou proškoleni od hlavního rozhodčího. Pořadatel má také povinnosti vybrat další 2 pomocné rozhodčí (rozvazování uzlů, potvrzování časů na časomíře).
 • Pořadatel také zajistí dostupnost místa konání pro nachystání stolů a časomíry den předem.
 • Výsledkové listiny, pravidla a další podrobnosti budou zveřejňovány na internetových stránkách ulzk.procomputer.cz