Informace pro všechny:

Odměny

Družstva: 1.-10. místo
Jednotlivci: starší +mladší 1.-50. místo (možná i více) 🙂
Jednotlivci: dorost 1.-15. místo

Odměny bude možno vyzvednout v Malenovicích na hasičské zbrojnici dne 4.12.2020 v 15-17 hodin. Nebo po dohodě s Veronikou Beníčkovou  (+420 737 677 728)

Výsledky ze soutěží 2019 / 2020

Celkové výsledky družstev

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ, DRUŽSTEV - KE STAŽENÍ KAŽDÁ KATEGORIE

Jednotlivci - Mladší
Jednotlivci - Starší
Jednotlivci - Dorost
Družstva - Mladší
Družstva - Starší